درباره کانون

دفاع از حقوق صنفی اعضاء ، ارائه انواع خدمات صنفی به اعضاء ، ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضاء ، اصلاح وارتقاء سبک زندگی و ترغیب و تشویق سایر افراد علاقه مند به رشته حسابداری جهت ورود به این رشته از طریق :

- فعالیت در جهت دفاع از حقوق صنفی اعضاء

– برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی در جهت ارتقا دانش تخصصی اعضا

- برگزاری کارگاه ، همایش ، سمینار ، نمایشگاه و کنگره های تخصصی در جهت تشویق اعضا و حمایت از بالابردن سطح علمی و تخصصی

- فراهم آوردن تسهیلات رفاهی ، فرهنگی ، پزشکی ، ورزشی و بیمه ای توسط شرکتهای ثالث برای اعضاء

- تعامل و همکاری با آموزش و پرورش ، تشکلهای دانشگاهی و تخصصی داخلی

- عضویت در مجامع دانشگاهی و حرفه ای بین المللی مرتبط و برگزاری مشترک دوره های آموزشی تخصصی در جهت بروز کردن دانش حرفه ای اعضا

- نشر و چاپ کتب و نشریه های تخصصی

– فراهم آوردن شرایط جهت ورود اعضاء به بازار کار

- برگزاری دوره های تخصصی جهت ورود به رشته حسابداری

- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با خانواده و سلامت در جهت اصلاح وارتقاء سبک زندگی

- راهنمایی،مشاوره و حمایت از طرح های علمی و پژوهشی تخصصی

- سازماندهی تیم های ورزشی در جهت اصلاح وارتقاء سبک زندگی اعضاء

تبلیغات