هیات مدیره

به موجب رای مجمع عمومی،اعضا اصلی :

1-محمد بابائی

2-مهدی رضائی

3-شهباز صادق دخت

4- رضا شریعت پور

5- جعفر زرندی

 

اعضا علی البدل :

1-احمد کودرزی

2- محمد حسین کبریایی


بازرس :

1-مجید فروزان طلب بازرس اصلی

2- علی شقاقی بازرس علی البدل


به موجب انتخابات داخلی هیئت مدیره :

1-محمد بابائی بعنوان رئیس هیت مدیره و مدیر عامل

2- مهدی رضائی بعنوان نایب رئیس هیت مدیره

3- جعفر زرندی بعنوان خزانه دار

تبلیغات