راهنمای کارجویان

1- ابتدا در وب سایت صفحه کاربری ایجاد نمایید.(فرم عضویت اصلی)

2-پس از تایید عضویت و ورود به صفحه کاربری نسبت به ایجاد رزومه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق زبانه کاریابی(جویندگان کار)اقدام نمایید.

3-پس از تکمیل رزومه می توانید در موقعیتهای شغلی جستجو نمایید و رزومه خود را ارسال کنید.

4- امکان گرفتن فایل رزومه جهت استفاده شخصی شما در قسمت دریافت رزومه مهیا می باشد.

ورود اعضاء


یاداوری رمز عبور

تبلیغات